Za učenike koji nemaju mogućnost dolaska u školu


Organizujemo kurseve na daljinu, uz pomoć programa za internet telefoniju kao što su Skype, GTalk ili Microsoft Messenger.
Intenzitet ovakvog online kursa se usklađuje prema mogućnostima i željama učenika.
Kurs obično traje oko 3 meseca, sa 64 časa.

  Za dalje informacije se javite na saganorveski@gmail.com