Bergens test

Priprema za Bergens test može da se sprema posle završenog B2 nivoa.

Odrzava se dva puta godišnje. Ove godine u aprilu i septembru.

Sastoji se iz dva dela ( usmenog i pismenog ) . Mogu se polagati i odvojeno. Jedan deo je dovoljan za one koji žele da studiraju ili rade masters kao i odredjene struke za zaposljavanje.

Zdravstvene struke ( lekari, stomatolozi, fizioteraputi kao i medicinske sestre ) zahtevaju oba položena dela.

Pripreme za Bergens  pismenog dela traju deset nedelja jednom nedeljno u trajanju od tri sata, u koliko se radi i usmeni deo sat i po vremena duže .

Priprema pismenog dela se sastoji od tematskih tekstova iz šest oblasti (nauka, medicina, kultura, ekonomija, politika, društvo), gramatičkih vežbanja, domaćih zadataka i upoznavanja sa testovima sa prethodnih polaganja.