Program

Upis polaznika je otvoren tokom čitave godine.
Svakog meseca počinje nova grupa, tako da možete početi sa učenjem norveškog praktično u svakom trenutku.
Radi se poluintenzivno i u manjim grupama tako da kvalitet nastave uvek ostane na visokom nivou koji učenici mogu da isprate.
Radimo nastavu prema udžbenicima za strance norveškog univerziteta i uvek vodimo računa da imamo najnovija izdanja koja se koriste i u Norveškoj. Takođe raspolažemo sa velikim obimom udžbenika i stručne literature potrebne za sve vrste profila i zanimanja. Tokom decenija smo sakupili i osmislili veliku količinu materijala za učenje i vežbanje, kao i mnogo književnih dela za đake koji žele da upoznaju i norvešku književnost, i mnoštvo brošura korisnih za početak u Norveškoj.

SAGA odrađuje autorizacije i nostrifikacije diploma. Angažujemo i autorizovane prevodioce za sve skandinavske jezike.

Naš I nivo su oduvek bili spojeni kursevi A1 I A2 (ceo udžbenik)
I nivo (osnovni) oba kursa radimo
2 x nedeljno po 2 sata / 120 minuta / I nivo traje tri i po meseca ili
1x nedeljno po 3 sata / 180 minuta / trajanje četiri meseca

II nivo B1 (srednji nivo), čitav udzbenik
2 x nedeljno po 2 sata / 120 minuta / traje tri ipo meseca ili
1 x nedeljno po 2 sata / 180 minuta / traje do 4 meseca

III nivo B2 (viši nivo), čitav udzbenik
2 x nedeljno po 2 sata / 120 minuta / traje tri ipo meseca ili 1 x nedeljno po 2 sata / 180 minuta / traje do 4 meseca

IV nivo C1 (napredni nivo), čitav udzbenik
2 x nedeljno po 2 sata / 120 minuta / traje tri meseca 1 x nedeljno po 2 sata / 180 minuta / traje tri meseca

Već više godina radimo pripreme za NP (Norskprove) ispite ,
kao i prijave učenika u Norveškoj i sve ostale informacije koje su vam potrebne za polaganje. Priprema traje mesec i po dana, dva puta nedeljno po dva sata.
Takođe radimo pripreme i za najviši jezički ispit u Norveškoj - Bergenstest. Priprema traje 4 meseca i radi se takođe 2 puta nedeljno po dva sata Pripreme za Intervju za posao - 2 puta nedeljno po sat i po vremena.
Pripreme za farmaceute, stručni deo rada u apoteci su sat i po ili 1 nedeljno po 1h

Takodje dugi niz godina vrlo uspešno radimo, u čitavom regionu i šire, Skype časove što je vrlo efikasno za potrebe naših đaka koji žele da uče, a nisu u mogućnosti da pohađaju nastavu u našim školama.
Skype časove radimo dva puta nedeljno po dva sata. Možete raditi u grupi od dvoje ili samostalno.
Na kraju svakog nivoa predavanja radi se pripremni test, a zatim i završni. Takođe se dobija posle svakog nivoa sertifikat.

Tradicija već 20 punih godina je priprema đaka za odlazak u letnju školu, koja se pohađa posle našeg B1 nivoa i traje 6 nedelja u Oslu. Letnja škola daje puno prednosti đacima koji se odluče da je upišu.

Udžbenici i sav materijal koji se dobija u toku učenja kurseva ulazi u cenu kursa. U cenu kursa ulaze i pripremni i završni ispit kao i sertifikat.
Sertifikat je priznat u Norveškoj kao dokaz učenja znanja jezika, za pojedine medicinske profesije mora se polagati i u Norveškoj. U međuvremenu dok uče jezik, našim djacima pomažemo u postupku prevodjenja i dobijanja autorizacija, licenci i nostrifikacija. Dugo iskustvo u zastupanju naših đaka nam je pomoglo da vam možemo dati sve informacije o uslovima priznavanja svih profesija. Mnogo je pitanja vezanih za sve što vam je potrebno od ugovora za posao, apliciranja iz Srbije za poslove u Norveškoj, dobijanja radne dozvole, i većinu administracije, smeštaja, života, obrazovanja. Saga ima ogromnu bazu znanja sačinjenu od iskustava mnogih naših učenika koji su otišli u Norvešku i tamo žive i rade, kojom možemo pomoći svim sadašnjim učenicima.

Preko 25 godina postojana i neprekidnog rada, mnogo učenika, izbor udžbenika i stalno praćenje trendova i standarda u učenju jezika koji stižu direktno iz Norveške kao i iskustvo u radu sa ljudima raznih profesija su Sagini najjači aduti. Ne morate raditi 8 meseci kurs A1 I A2 da biste ga bolje naučili. Naša dugogodišnja iskustva su pokazala koja su idealna trajanja kurseva, nakon čega vrlo brzo možete ostvariti svoj san odlaska u Norvešku, baš kao i mnogi naši đaci pre vas.


NASTAVA
Nastava se organizuje u prostorijama škole u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Sarajevu. Nudimo i opciju učenja jezika online, preko interneta.

Polaznici mogu dobiti sledeće vrste potvrda:
- Pohađao/la početni / srednji / viši / napredni tečaj norveškog jezika
- Položio/la ispit iz početnog / srednjeg / višeg / naprednog tečaja norveškog jezika
- Za one koji nisu pohađali tečaj, organizuje se provera i određuje nivo znanja norveškog jezika

UDŽBENICI
Jedan primerak udžbenika i vežbanke je uključen u cenu tečaja.

TRAJANJE TEČAJA
Tečaj norveškog jezika ima četiri nivoa učenja: početni, srednji, viši i napredni. Svaki nivo ima četiri časa nastave sedmično, dva puta dva vezana časa, ili dva vezana dvočasa jednom nedeljno (ova opcija je pogodnija za učenike iz unutrašnjosti). U dogovoru sa učenicima odredjuje se stepen intenziteta i trajanje kurseva. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da se većina učenika odluči da završi dva ili tri stepena.
Za detaljnije informacije i odredjivanje intenziteta kursa kakav vam odgovara pozovite nas telefonom:
+381 11 24 51 240
+381 69 220 73 22
+381 69 166 41 23

ZNANJA STEČENA NAKON POJEDINIH NIVOA UČENJA
Jezičke veštine kojima polaznik tečaja vlada nakon završenog nivoa predviđene su kao cilj nastave uzevši u obzir prosečnog polaznika koji, odnosno koja, osim rada na časovima, provede još dva do tri sata sedmično u pripremama za čas i u izradi zadataka.

POČETNI
Po završetku početnog tečaja, polaznik može da čita jednostavne tekstove iz opšteg jezika uz pomoč rečnika i gramatike, može da piše veoma jednostavne tekstove sa gramatikom i leksikom savladanom tokom tečaja, razume lagan, jasan i gramatički i leksički jednostavan govor o temama iz svakodnevnog života sa standardnim izgovorom iz istočnog područja Norveške, govori na elementarnom nivou sa konkretnim fondom reči iz tečaja, tj. daje obaveštenja, traži obaveštenja i iskazuje jednostavne tvrdnje i namere. U gramatici vlada najosnovnijim elementima izgovora pojedinačnih glasova, promenom glagola i imenica iz udžbenika, osnovnim brojevima, osnovnim glagolskim vremenima i osnovnim redosledom reči glavne i zavisne rečenice. U leksici poznaje fond reči iz udžbenika.

SREDNJI
Po završetku srednjeg tečaja polaznik može da čita jednostavne autentične tekstove iz svakodnevnog života, piše o svakodnevnim temama na jednostavnom nivou, razume relativno jednostavna usmena izlaganja o svakodnevnim temama i govori o takvim temama sa relativno dobrim izgovorom, iskazuje namere, slaganje i neslaganje. U gramatici je savladao osnovnu intonaciju rečenice, promenu osnovnih nepravilnih glagola i imenica, zna osnovu promene prideva i upotrebe glagolskih vremena, ume da varira red reči na osnovnom nivou, da ističe deo rečenice koji je važan i poznaje osnovni rečhnik svakodnevnog života.

VIŠI
Po završetku višeg tečaja polaznik može da čita novinske tekstove, piše relativno složene tekstove, hvata beleške, razume jednostavna predavanja i razgovore na radiju i televiziji ukoliko učesnici govore standardnim jezikom, razgovara o složenim temama, savladao je osnovu gramatike i osnovni fond reči. Nivo znanja odgovara za test iz norveškog kao stranog jezika na višem nivou.
U školi takođe možete dobiti sve informacije o Norveškoj koje vas zanimaju: zaposlenje, život u Norveškoj, studiranje, preseljenje, autorizacija diploma, pisanje CV-a i motivacionih pisama, primeri intervjua za posao i slično.

DODATNE INFORMACIJE ZA VIŠE INFORMACIJA POZOVITE TELEFONOM
+381 11 24 51 240
+381 69 220 73 22
+381 69 166 41 23

Dodatne INFORMACIJE ZA:
Bolničare (Helsefagarbeider)
Medicinske sestre (Sykepleier)
Farmaceute (Farmasøyt)
Fizioterapeute (Fysioterapeut)


Letnja škola norveškog u Oslu
upis polaznika za leto 2016.


Već 20 godina uspešno organizujemo letnju školu.
Ove godine je 70. sezona održavanja Međunarodne Letnje škole u Oslu, od 25. juna do 05. avgusta 2016.
Prijave za ovu godinu traju do kraja februara
TRINN III (Treći nivo), mogu pohađati oni učenici koji su završili DRUGI ili TREĆI nivo u SAGI.
Škola norveškog jezika SAGA radi organizaciju odlaska u Letnju Školu i ove godine.


Za učenike koji žive daleko od Beograda i za učenike van Srbije

postoji mogućnost organizovanja kurseva na daljinu, uz pomoć programa za internet telefoniju kao što su Skype, GTalk ili Microsoft Messenger.

Intenzitet ovakvog online kursa se usklađuje prema mogućnostima i željama učenika, a u zavisnosti od intenziteta formira se i cena kursa. Ovakav vid nastave odgovara po načinu rada privatnim časovima.
Kurs obično traje oko 4 meseca, sa 32 dvočasa.

Za dalje informacije se javite na saganorveski@gmail.com


Prijavite se za polaganje Norskprøve 3 testa u školi norveškog “Saga”. Pripreme počinju od 5. aprila 2015, a polaganje u Norveškoj je od 26.maja do 05.juna.

Pišite nam na saganorveski@gmail.com
ili pozovite telefonom:
+381 11 24 51 240
+381 69 220 73 22