Informacije za medicinske sestre (sykepleier)

 

Šta je potrebno da biste tražili posao kao medicinska sestra u Norveškoj?

Visoka strukovna škola
Dobija se licenca iz Norveške za medicinsku sestru
Polozen Norskprøve (još uvek, ima najava da će se traziti Bergenstest)
Polaganje Nasjonalfaga za medicinsku sestru (sykepleier)

Viša medicinska

Zemunska se uvek priznaje, Ćuprijska nekada da, nekada ne, nažalost to zavisi od onoga ko procenjuje u Helsedirektoratet
Norveški jezik – Polozen Norskprøve
Praksa:
8 nedelja prakse na psihijatriji (obavezno)
10 nedelja prakse na gerijatriji (obavezno)
5 nedelja prakse na hirurgiji (mogu da traze)
3-4 nedelje prakse na pedijatriji (mogu da traze)
Polaganje Nasjonalfaga